REGULAMIN PROMOCJI „Polecaj i trenuj z przyjacielem za 19zł"

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem za 19zł" (dalej: „Promocja" oferowanej przez 7FIT Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 17 (20-535 Lublin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000855032, posiadająca numer NIP: 7123405666 oraz numer REGON: 386768733 (dalej: „7FIT")

2. W promocji wyróżnia się „Aktywnego Klubowicza" - polecający i „Nowego Klubowicza" polecony. Poprzez Aktywnego Klubowicza rozumie się osobę, posiadającą w 7FIT aktywną umowę o świadczenie usług fitness. Klubowicze posiadający karnet okresowy (7, 14, 30 dni) nie spełniają powyższego kryterium.

3. Udział w promocji jako „Nowy Klubowicz" może wziąć udział każda osoba, która nie jest klientem 7FIT od 01 stycznia 2021r, przez co rozumie się, że nie posiada aktywnej umowy z 7FIT o świadczenie usług fitness lub nie posiadała karnetu okresowego dłuższego niż 14 dni od tej daty. Osoby, których umowa lub karnet terminowy dłuższy niż 14 dni zakończył się przed 1 stycznia 2021r, mogą brać udział w promocji.

4. „Polecaj i trenuj z przyjacielem za 19zł" to umowa o świadczenie usług fitness, w ramach której przystępujący do promocji jest uprawniony do korzystania z obiektu należącego do 7FIT na zasadach zgodnych z regulaminem Klubu zawartego w umowie.

5. Umowa w ramach promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem za 19zł" trwa 4 pełne miesiące, przy czym w pierwszym miesiącu korzystania z usługi, Nowy Klubowicz korzysta z rabatu od ceny regularnej w wysokości 80zł (cena po rabacie 19zł), a kolejne trzy miesiące to 99zł brutto za każdy tj. w cenie regularnej.

6. Aktywny klubowicz – polecający, spełniający kryteria wskazane w pkt 2 uzyskuje prawo do przyznania rabatu na abonament w wysokości 80zł na jeden miesiąc w momencie, kiedy Nowy Klubowicz opłaci 3 pełne miesiące abonamentu w cenie regularnej.

7. Liczba Nowych Klubowiczów polecona przez Aktywnego Klubowicza, która uprawnia do skorzystania z rabatu to 12 osób. Rabat naliczany jest za każdego Nowego Klubowicza przez niego warunków promocji.

8. Uzyskany po spełnieniu warunków promocji rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi świadczone przez 7FIT jak również nie można przekazać go innej osobie.

9. W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu wskazanego w pkt. 5 na zasadach ogólnych wskazanych w umowie (okres wypowiedzenia 30dni) Członek Klubu, Nowy Klubowicz traci uprawnienia do skorzystania z rabatu i zobowiązany jest zwrócić wysokość udzielonego rabatu opisanego w pkt 5 w dniu wypowiedzenia umowy.

10. Po zakończeniu trwania umowy zgodnie z pkt 5 przechodzi ona automatycznie na czas nieokreślony przy czym Członek Klubu może zadeklarować, że z dniem upływu okresu wskazanego w pkt 5 chce zakończyć korzystanie z usług 7FIT.

11. Promocja może łączyć się z innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez 7FIT.

12. W sytuacji opisanej w pkt 7 lub 11 w której Członek Klubu uzyska prawo do dodatkowych rabatów na abonament, umowa zostanie automatycznie przedłużona o czas, na który udzielono Członkowi Klubu dodatkowego rabatu w taki sposób, aby ostatnie 3 miesiące trwania umowy zostały opłacone w cenie regularnej zgodnie z założeniami pkt 5.

13. Zawieszenie karnetu może nastąpić na zasadach ogólnych opisanych w umowie, jednak spowoduje przedłużenie umowy w sposób opisany w pkt 12.

14. Promocja obowiązuje od dnia 10 czerwca 2021r do 21 czerwca 2021r.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Warunków Umowy oraz Regulamin Klubu 7FIT, dostępne w recepcji Klubu

©2020 7FIT SP. Z O.O. Polityka prywatności
Made on
Tilda