REGULAMIN PROMOCJI „TRENUJ za 19zł"

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki promocji „TRENUJ za 19zł" (dalej: „Promocja" oferowanej przez 7FIT Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 17 (20-535 Lublin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000855032, posiadająca numer NIP: 7123405666 oraz numer REGON: 386768733 (dalej: „7FIT")

2. Udział w promocji może brać każda osoba, która nie jest klientem 7FIT co najmniej od 1 października 2020r, przez co rozumie się, że nie posiada aktywnej umowy z 7FIT o świadczenie usług fitness lub nie posiadała karnetu okresowego dłuższego niż 14 dni od tej daty. Osoby, których umowa lub karnet terminowy dłuższy niż 14 dni zakończył się przed 1 października 2020r mogą brać udział w promocji.

3. TRENUJ za 19zł to umowa o świadczenie usług, w ramach której Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z obiektu należącego do 7FIT na zasadach zgodnych z regulaminem Klubu zawartego w umowie.

4. Umowa w ramach promocji TRENUJ za 19zł trwa 4 pełne miesiące, przy czym pierwszy miesiąc korzystania z usługi uprawniony jest do skorzystania z rabatu od ceny regularnej i zostaje obniżony do 19zł brutto (dalej: „Rabat"), a kolejne trzy miesiące to 99zł brutto każdy tj. w cenie regularnej.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu wskazanego w pkt. 4 na zasadach ogólnych wskazanych w umowie (okres wypowiedzenia 30dni) Członek Klubu traci uprawnienia do skorzystania z promocji i zobowiązany jest zwrócić wysokość udzielonego rabatu opisanego w pkt 4 w dniu wypowiedzenia umowy.

6. Po zakończeniu trwania umowy zgodnie z pkt 4 przechodzi ona automatycznie na czas nieokreślony przy czym Członek Klubu może zadeklarować, że z dniem upływu okresu wskazanego w pkt 4 chce zakończyć korzystanie z usług 7FIT.

7. Promocja może łączyć się z innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez 7FIT, w których Członek Klubu może uzyskać prawo do rabatu na kolejne miesiące korzystania z usługi.

8. W sytuacji opisanej w pkt 6 umowa zostanie automatycznie przedłużona o czas, na który udzielono Członkowi Klubu dodatkowego rabatu w taki sposób, aby ostatnie 3 miesiące trwania umowy zostały opłacone w cenie regularnej zgodnie z założeniami pkt 4.

9. Zawieszenie karnetu może nastąpić na zasadach ogólnych opisanych w umowie, jednak spowoduje przedłużenie umowy w sposób opisany w pkt 7.

10. Promocja obowiązuje od dnia 20 maja 2021r do 1 czerwca 2021r.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Warunków Umowy oraz Regulamin Klubu 7FIT, dostępne w recepcji Klubu.

©2020 7FIT SP. Z O.O. Polityka prywatności
Made on
Tilda